Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
Logo Qulaco - kwalitatief en g

Algemene voorwaarden

Offerte en bestelling

 • De Overeenkomst zal starten bij het afgetekend terug bezorgen van onze offerte, hiermee zal de klant akkoord gaan met ondergenoemde voorwaarden
   
 • De prijsofferte is ten allen tijde slechts een voorstel gemaakt op de informatie die op dat moment ter beschikking gesteld word. Niet voorziene afwijkingen, bijkomende details of prijsaanpassingen in grondstoffen kunnen ten alle tijden  prijsconcequenties tot gevolg hebben

 

Ontwerp

 • Inclusief prijs is ontwerp en een eenmalige aanpassing voorzien. verdere aanpassing of interventie op de werf die niet ten laste van Qulaco bvba zijn zullen aangerekend worden à 60€ per uur
   
 • Het ontwerp en werktekeningen zullen gemaakt worden aan de hand van de opgegeven informatie op die moment beschikbaar.De aannemer zorgt tijdig voor uitvoeringsplannen, bij gebrek hieraan worden wij genoodzaakt dit buiten de eenmalige aanpassing aan te rekenen aan 60€ per uur.
   
 • Het ontwerp en werktekeningen zijn slechts een leidraad waarmee wij de nodige elementen kunnen produceren. aannemer is verantwoordelijk voor  controle op: aantal, kleur, afwerking, vormgeving, antislip, waterafvoer,.. Alsook dient ons wapeningsvoorstel via de ingenieur schriftelijk goedgekeurd te worden, dit is onder geen beding een berekend gegeven
   
 • De uiteindelijke goedkeuring van deze plannen dient te gebeuren door de werktekeningen afgetekend terug te bezorgen. Indien er bij het in productie geven van plannen zonder handtekening binnen 8 kalenderdagen bij het versturen van de informatieve mail vergezeld met de productieplannen in bijlage geen opmerkingen of reactie gegeven word: kan er geen twijfel ontstaan; en zullen deze ten allen tijde correct zijn voor productie
   
 • Op aanvraag afzien van de door ons nodig geachte ontkistings schuinte kan er eenzijdig door ons een meerkost aangerekend worden gestaafd aan gemaakte meerkosten aan materiaal en manuren
   
 • Zeer ingrijpende (eerste)  aanpassingen zullen wel aangerekend worden volgens uurtarief van overige aanpassingen
   
 • Tekenwerk dorpels word pas gestart wanneer definitieve details doorgestuurd zijn. Aanpassingen na eerste tekenwerk, worden de nodige werkuren aangerekend.
   
 • Aanpassingen aan tekeningen na goedkeuring zal aangerekend worden aan 5€ per plan

 

Productietermijn en Leverdatum
 

 • Levertermijn in overleg bij plaatsen bestelling, afwijkingen in levertermijnen kunnen onder geen beding aanleiding geven tot annulatie van verkoop of schadevergoedingen

 

Transport

 • De levering zal gebeuren in overleg op afgesproken datum en tijdstip op afgesproken adres. tenzij expliciet vermeld zal er zonder kraan geleverd worden en is de klant verantwoordelijk voor het lossen van de vracht. hierbij word er geacht dat de klant op de hoogte is van de gewichten van elk afzonderlijk element. wachturen om welke rede dan ook zullen doorgerekend worden aan 70€ per uur. Transport word ten allen tijde apart opgegeven
   
 • De afhaling mag gebeuren door de klant of door derden in opdracht; mits overleg  van datum en tijdstip; wachturen tijdens het ophalen kunnen niet doorgerekend worden aan Qulaco bv

 

Levering

 • De goederen dienen Bij levering op gebreken gecontroleerd te worden; deze dienen meteen doorgegeven te worden aan chauffeur of schriftelijk aan Qulaco met omschrijving.Gebreken achteraf doorgegeven worden zullen ten laste van de klant aanzien worden. Na levering is het de verantwoordelijkheid van de klant om de elementen met de nodige zorg te stockeren en plaatsen
   
 • De goederen blijven na levering eigendom van Qulaco bvba; zelfs na faling; tot dat de facturen betrekkende tot de desbetreffende goederen voldaan zijn, inclusief eventuele verwijlinteresten en onkosten gemaakt ten gevolge van
   
 • Dorpels, dekstenen en gelijkaardige elementen waar geen schroefhulzen aan bovenzijde voorzien mogen worden, zullen niet door ons gedraaid kunnen worden en ondersteboven geleverd worden.

 

Stockage

 • Voor elementen die meer dan één maand na afgesproken leverdatum gestockeerd blijven op de vestiging van Qulaco, onder andere door vertragingen die niet te wijten zijn aan Qulaco, zal een stockagevergoeding of liggeld van 80€ per week worden aangerekend.

 

Klachten

 • In geval van protest en of weigering, van goederen en of facturen, dient er een aangetekend schrijven aan de firma gericht te worden uiterlijk 8 dagen na ontvangst. Indien dit niet gebeurd word dit aanzien als aanvaard. Indienen van een klacht geeft geen toestemming tot weigeren van betaling

 

Betalingen

 • Facturen zijn , behoudens anders overeen gekomen en schriftelijk toegezegd, betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling op vervaldag zal er een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de  koper ten titel van conventionele schadeloosstelling automatisch zonder ingebrekestelling, bij niet-betaling op vervaldag, 10% op factuurbedrag verschuldigd is
   
 • Alle prijzen in deze offerte zijn exclusief BTW, met minimumeenheid 1 ( Lm/m²/m³) , afgehaald te Tessenderlo waarbij altijd de grootste lengte's en/of breedtes geldig zijn
   
 • Thermische onderbreking, ophang/bevestigingssystemen worden altijd door ons aangekocht en wordt volledig gefactureerd bij de eerste factuur van de werf bij de eerste levering

 

Afgewerkte goederen

 • Bij de afgewerkte goederen kunnen lichte kleurschakeringen, kleine nagelgaatjes ,krimp- en haarscheurtjes  mogelijk zijn. Het afgewerkte product word gemaakt met BENOR en CE gekeurde grondstoffen. Het afgewerkte product draagt Geen BENOR. Qulaco Niet aangesloten bij FEBELARCH
   
 • Beton met kleurpigment draagt het BENOR keurmerk niet.
   
 • Schakering door lichtinval kan onder geen enkel beding reden zijn tot afkeuren.
   
 • Niet getekende ontkistingsschuintes die wel uitgevoerd worden kunnen geen reden tot afkeuring zijn
   
 • Bekistingsnaden kunnen geen reden tot afkeuring zijn
   
 • Afdrukken van stockeerplaatjes is eigen aan het verwerken van beton en kunnen geen reden tot afkeur betekenen, noch ons verweten te worden
   
 • Afgestreken stortzijdes worden aanzien als niet zichtbaar, klachten over de kwaliteit van deze vlakken worden geenszins aanvaard
   
 • Dorpel en dekstenen worden voorzien van een afgestreken onderzijde.

 

Aansprakelijkheid

 • Fouten in de uitvoering waarvan bewezen kan worden dat deze ten laste van Qulaco gelegd kunnen worden vallen binnen onze aansprakelijkheid. Hierbij de aansprakelijkheid ten allen tijde begrensd op het factuurbedrag. Gebreken op instortdelen aangeleverd door leveranciers kunnen nooit op Qulaco aansprakelijk gesteld worden, geen enkele vorm van gerechtelijke vervolging van toepassing

 

Betwistingen

In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd onder toepassing van het Belgisch recht.
 

Geldigheid van offertes:30 dagen

Qulaco verzorgde voor dit project in Aalter de opbouw van de kwalitatieve terrassen voor de verschillende appartementen in kwaliteitsbeton.

We helpen je graag verder.

Qulaco staat klaar om al jouw vragen te beantwoorden, we denken graag mee met jouw project en verzorgen alles tot in detail.

Volg ons

Geenrode 15
3980 Tessenderlo
+32(0)4 94 62 67 94
info@qulaco.be
BE 0648.679.976

Samen met ons team van professionals en door onze flexibiliteit zijn wij in staat onze betonproductie af te stemmen op de planning van onze klanten.