Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
Logo Qulaco - kwalitatief en g

Conditions générales

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 

Balken en Kolommen 

2.Uniek Identificatiemiddel voor het bouwproduct: 

Alle elementen krijgen op het etiket een unieke identificatie. Deze is altijd terugkoppelbaar naar legplannen en detailplannen die steeds minimaal digitaal aanwezig zijn op de werf "voor de eerste levering. Een detail van alle bij een vracht horende elementen is terug te vinden op de "Leveringsbon". Individueel aanwezig bij elke aangeleverde vracht. 

3. Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties zoals door de fabrikant bepaald: 
Betonproducten - lijnvormige dragende bouwdelen 

4. Naam en contactadres van de fabrikant: 

Qulaco bvba Geenrode 15, B-3980 Tessenderlo (Belgie) 

5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: 
CE 2+ 

6. De prestatieverklaring heeft betrekking op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: 

De genotificeerde instelling PROBETON (identificatienummer 1176) heeft de initiele keuring van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en is belast met het doorlopend toezicht, de beoordeling en de goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek volgens het systeem CE2+. De productiecontrole omvat geen procedures met betrekking tot de berekening van de elementen. 

7. Aangegeven prestaties: 

Essentiële kenmerken van tabel ZA, 1

Prestatie

Geharmoniseerde norm

Druksterkte van het beton (Fck):

C30/37 of C35/45

EN13225

Treksterkte v.h. wapeningsstaal (Ftk):
Elasticiteitsgrens wapeningsstaal (Fyk):

550 N/mm²
500 N/mm²

Mechanische sterkte (methode 3a):

NPD

Brandweerstand

NPD

Gevaarlijke bestanddelen

NPD

Weerstand tegen corrosie

NPD

Duurzaamheidsvoorwaarden:

GB EE3 = XC4, XF1 min bindmiddel 300kg/m³
Betondekking = min. 25 mm

Geometrische gegevens:

Zie detailplannen horende bij deze elementen

8. De prestaties van de "Balken en Kolommen" volgens DOP QU BK 20210618" zijn conform de gedeclareerde elgenschappen in $7. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in .4 vermelde fabrikant. 


Ondertekend voor en namens de fabrikant 
Roy Quinten Zaakvoerder 

Nous sommes heureux de vous aider.

Qulaco est prêt à répondre à toutes vos questions, nous sommes heureux de réfléchir à votre projet et de nous occuper de tout en détail.

Suivez nous

Geenrode 15
3980 Tessenderlo
+32(0)4 94 62 67 94
info@qulaco.be
BE 0648.679.976

Avec notre équipe de professionnels et notre flexibilité, nous sommes en mesure de coordonner notre production de béton avec la planification de nos clients.